乐动体育官网app

thời gian:2023-03-29 20:33:20nguồn:crypto live dealer baccarattác giả:Bách khoa toàn thư

(Dân trí) - Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị cần quy định rõ về hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ...

Đơn giản hóa thủ tục đấu thầu

Sáng nay (7/11), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày Tờ trình về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trong quá trình thực hiện thực tiễn, một số quy định của Luật Đấu thầu đã phát sinh vướng mắc, bất cập. Ngoài ra, đã có một số hoạt động mua sắm, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nhưng chưa được quy định hoặc quy định chưa đầy đủ…

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ
Cần quy định rõ về hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ trong đấu thầu - 1

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: Quốc Chính).

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ

Bộ trưởng Dũng cho biết, dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) được xây dựng hướng tới mục tiêu tiếp tục tạo dựng khung pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu, mua sắm sử dụng nguồn vốn Nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật; khắc phục tình trạng đấu thầu hình thức, nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu.

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ

"Việc xây dựng dự án Luật cũng hướng tới mục tiêu đơn giản hóa thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; cắt giảm chi phí cho thông qua hoạt động đấu thầu; tránh thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản Nhà nước; góp phần ngăn chặn hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động đấu thầu", ông nêu. 

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở sửa đổi về phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu; đơn giản hóa quy trình, thủ tục thực hiện hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, cắt giảm thời gian, chi phí trong hoạt động đấu thầu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu thầu; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động đấu thầu...

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ

Quy định rõ hành vi cấm

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, Ủy ban Tài chính, Ngân sách tán thành về sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất về đấu thầu.

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ

Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, giải trình làm rõ và bổ sung thông tin đánh giá tác động bằng phân tích định lượng để bổ sung cơ sở dữ liệu, số liệu minh chứng những tác động sát thực để Đại biểu Quốc hội, Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật.

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ
Cần quy định rõ về hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ trong đấu thầu - 2

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường (Ảnh: Quốc Chính).

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ

Đáng chú ý, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, luật hóa các vấn đề đã được áp dụng ổn định, thống nhất vào dự thảo Luật, đảm bảo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu sửa đổi Luật đã đề ra, hạn chế tối đa việc giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành hướng dẫn để tăng tính công khai, minh bạch, khả thi, đảm bảo hiệu lực thi hành của luật, đồng thời làm căn cứ rõ ràng để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tránh tạo ra nhiều tầng nấc pháp luật trung gian.

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ

Theo đó, về hành vi cấm, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị quy định rõ về hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, có thể dẫn chiếu tới quy định Bộ Luật hình sự để thống nhất áp dụng trên thực tiễn, làm rõ phạm vi liên quan đến môi giới, hối lộ trong đấu thầu, hành vi thông thầu; quy định rõ hành vi cản trở trong đấu thầu, vì trên thực tế việc cản trở quá trình đấu thầu thường xảy ra đa dạng, phức tạp, tác động tiêu cực và làm ảnh hưởng đến thời gian, kết quả, hiệu quả của công tác đấu thầu.

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ

Đối với quy định về chỉ định thầu, dự thảo Luật quy định 10 trường hợp chỉ định thầu. Dự thảo Luật đã bổ sung, mở rộng thêm nhiều trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu, điều này là chưa thực sự phù hợp với mục tiêu "nâng cao tính cạnh tranh, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế".

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ

Do vậy, Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Chính phủ rà soát cụ thể từng trường hợp, đánh giá tác động của các trường hợp này để bảo đảm mục tiêu, yêu cầu sửa đổi Luật Đấu thầu đã đặt ra, tránh việc lợi dụng, lạm dụng chỉ định thầu.

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ

Về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, Ủy ban Tài chính, Ngân sách cho rằng, việc bổ sung vào dự thảo Luật để quy định về trường hợp đặc biệt lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ nghiên cứu kỹ, luật hóa các quy định để bảo đảm chặt chẽ, tránh tình trạng ban hành các văn bản hướng dẫn, quyết định về những vấn đề đặc biệt, không bảo đảm công khai, minh bạch.

ầnquyđịnhrõvềhànhviđưanhậnmôigiớihốilộtrongđấuthầ
thông tin liên quan
Nội dung được đề xuất